Alat Pembeli Hartanah

Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan

Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan

(Dikemaskini 1 Januari 2017)
 
No.  Gaji Pokok + Elaun Tetap*
(RM)
Kelayakan Maksimum
(RM)
1 6,500 dan ke atas  750,000
2 6,000 720,000
3 5,700 680,000
4 5,500 650,000
5 5,000 600,000
6 4,700 560,000
7 4,500 540,000
8 4,300 510,000
9 4,000 470,000
10 3,800 450,000
11 3,500 420,000
12 2,900 340,000
13 2,300 270,000
14 Sehingga 1,700 200,000
*Elaun Tetap yang diambil kira adalah: 


 
  1. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)/ Elaun Perumahan Wilayah(EPW);
  2. ​Imbuhan Tetap Khidmat Awam(ITKA)/ Imbuhan Tetap Keraian(ITK);
  3. Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Khas (ITJU)

Kelayakan adalah tertakhluk kepada: 
  1. Anggaran Bayaran Balik(ABB) tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap; dan 
  2. Anggaran baki pendapatan tidak kurang daripada RM200 mengambil kira potongan bulanan yang tertera pada slip gaji.

Jadual Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Kerajaan

 
Bil Amaun Pinjaman
(RM)
25 Tahun
(RM)
30 Tahun
(RM)
1 180,000 951 860
2 190,000 1,003 908
3 200,000 1,056 955
4 210,000 1,100 1,003
5 220,000 1,164 1,051
6 230,000 1,218 1,099
7 240,000 1,272 1,147
8 250,000 1,326 1,195
9 260,000 1,380 1,243
10 270,000 1,434 1,291
11 280,000 1,488 1,339
12 290,000 1,542 1,387
13 300,000 1,596 1,435
14 310,000 1,650 1,483
15 320,000 1,704 1,531
16 330,000 1,758 1,579
17 340,000 1,182 1,627
18 350,000 1,866 1,675
19 360,000 1,920 1,723
20 370,000 1,974 1,771
21 380,000 2,028 1,819
22 390,000 2,082 1,867
23 400,000 2,136 1,915
24 410,000 2,165 1,956
25 420,000 2,218 2,003
26 430,000 2,270 2,051
27 440,000 2,323 2,099
28 450,000 2,376 2,147
29 500,000 2,640 2,385
30 550,000 2,904 2,624
31 600,000 3,168 2,862
32 650,000 3,432 3,101
33 700,000 3,696 3,339
34 750,000 3,960 3,578


Panel- panel Bank kami

 

Bank Tempatan"Mortgage Calculator"

DATA GADAIAN
%
Tahun

KEPUTUSAN
Bulan
RM