Mega 3 Housing Facebook

Alat Pembeli Hartanah

Jadual Kelayakan Pinjaman Perumahan Kerajaan

(Dikemaskini 1 Januari 2018)
 
No.  Gaji Kasar*
(RM)
Kelayakan Maksimum
(RM)
 
1 6,500 dan ke atas  750,000
2 6,000 720,000
3 5,700 680,000
4 5,500 650,000
5 5,000 600,000
6 4,700 560,000
7 4,500 540,000
8 4,300 510,000
9 4,000 470,000
10 3,800 450,000
11 3,500 420,000
12 2,900 340,000
13 2,300 270,000
14 Sehingga 1,700 200,000
 
*Gaji Kasar adalah jumlah keseluruhan pendapatan bulanan pemohon tidak termasuk bayaran yang diterima secara bertempoh. (Contoh: tunggakan gaji, bayaran elaun tanggung kerja,elaun lebih masa, bantuan khas kewangan dan sebagainya) 

* Anggaran Bayaran Balik (ABB) ini tertakluk kepada 60% (Pembiayaan Pertama) atau 50% (Pembiayaan Kedua) daripada Pendapatan Bersih (PB) dan bergantung kepada keseluruhan Potongan Lain (PL) yang dinyatakan dalam slip gaji termasuk ABB pembiayaan perumahan yang tidak melebihi 80% daripada Pendapatan Bersih (PB)

* PENDAPATAN DIAMBIL KIRA: 

Gaji Pokok beserta 

1) Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)/ Imbuhan Tetap Keraian (ITK)

2) Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)/ Elaun Perumahan Wilayah(EPW)

3) Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Khas (ITJU) 
4) Bantuan Sara Hidup
5) Elaun Memangku  

POTONGAN WAJIB: 

1) KWSP
2) PERKESO/ SOCSO 
3) Cukai/ Income Tax 
4) Arahan Makhamah
5) Pulangan Gaji 
6) Bayaran Pinjaman Perumahan Perseketuan/ Kerajaan Negeri/Badan Berkanun.

Potongan Lain(PL) yang tidak diambil kira oleh Lembaga: 

1) Potongan Zakat 
2) Potongan Khas ATM 
3) Potongan bersifat tabungan/ simpanan ASB / Lembaga Tabung Haji

 

Jadual Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Kerajaan

 
Bil Amaun Pinjaman
(RM)
25 Tahun
(RM)
30 Tahun
(RM)
 
1 180,000 951 860
2 190,000 1,003 908
3 200,000 1,056 955
4 210,000 1,100 1,003
5 220,000 1,164 1,051
6 230,000 1,218 1,099
7 240,000 1,272 1,147
8 250,000 1,326 1,195
9 260,000 1,380 1,243
10 270,000 1,434 1,291
11 280,000 1,488 1,339
12 290,000 1,542 1,387
13 300,000 1,596 1,435
14 310,000 1,650 1,483
15 320,000 1,704 1,531
16 330,000 1,758 1,579
17 340,000 1,805 1,625
18 350,000 1,866 1,675
19 360,000 1,920 1,723
20 370,000 1,974 1,771
21 380,000 2,028 1,819
22 390,000 2,082 1,867
23 400,000 2,136 1,915
24 410,000 2,165 1,956
25 420,000 2,218 2,003
26 430,000 2,270 2,051
27 440,000 2,323 2,099
28 450,000 2,376 2,147
29 500,000 2,640 2,385
30 550,000 2,904 2,624
31 600,000 3,168 2,862
32 650,000 3,432 3,101
33 700,000 3,696 3,339
34 750,000 3,960 3,578

Cara Pengiraan Kelayakan LPPSA

 

CONTOH SLIP GAJI

PENDAPATAN (RM)
Gaji Pokok 4,445.42
Imbuhan Tetap Perumahan 400.00
Imbuhan Tetap Keraian 400.00
Bantuan Sara Hidup 300.00
B.I Perkhid Kritikal 750.00
Byn Ins Penguatkuasa 200.00
Jumlah Pendapatan 6,495.42
POTONGAN (RM)
Potongan Cukai Bulanan 244.60
PTPTN 128.57
Angkasa 767.00
Jumlah Potongan 1,140.17
Gaji Bersih 5,355.25

Langkah 1. Gaji pokok dicampur semua elaun tetap
RM4,445.42 + (RM400 + RM400 + RM300)
= RM4,445.42 + RM1,100
= RM5,545.42 (Pendapatan Kasar)

Langkah 2. Tolak potongan wajib dengan pendapatan kasar.
RM5,545.42 - RM244.60
= RM5,300.82 (Pendapatan Bersih)

Langkah 3. Pendapatan bersih adalah RM5,300.82. Menurut jadual LPPSA,
kelayakan maksimum adalah RM600,000.

No. Gaji Kasar*
(RM)
Kelayakan Maksimum
(RM)
3 5,700 680,000
4 5,500 650,000
5 5,000 600,000

Langkah 4. Kira kelayakan anggaran bayaran balik (ABB)
Anggaran Bayaran Balik (Bersyarat)
Pendapatan Bersih x 60%
RM 5,300.82 x 60% (Pembiayaan Pertama)
= RM3,180.49

Kelayakan Anggaran Bayaran Balik
(Pendapatan Bersih x 80%) - Potongan Lain
(RM 5,300.82 x 80%) - RM895.57
= RM3,345.08

Ansuran bayaran balik adalah RM3,180.49 (Lihat mana yang terendah)

Merujuk jadual bayaran balik pinjaman perumahan kerajaan.

Bil Amaun Pinjaman
(RM)
25 Tahun
(RM)
30 Tahun
(RM)
30 550,000 2,904 2,624
31 600,000 3,168 2,862
32 650,000 3,432 3,101
33 700,000 3,696 3,339

Anggaran bayaran balik yang tidak melebihi RM3,180.49 ialah RM2,862.

LPPSA telah memperkenalkan kalkulator pengiraan kelayakan pembiayaan perumahan sektor awam bagi membantu pihak-pihak berkaitan.

Kalkulator Pengiraan Kelayakan LPPSA
 
 


Panel-panel Bank kami

 

 

Bank Tempatan"Mortgage Calculator"

DATA GADAIAN
%
Tahun

KEPUTUSAN
Bulan
RM