Alat Pembeli Hartanah

Lesen Pemaju & Permit Iklan

Developer License & Advertising Permit

Taman Bentara 7

NO LESEN PEMAJU: 9904-44/03-2019/0239(L)
TEMPOH SAH:  1/4/2017 hingga  31/3/2019

NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-44/03-2019/0239(P)
TEMPOH SAH:    1/4/2017 hingga  31/3/2019

TARIKH JANGKA SIAP: Mei  2019
HAK MILIK TANAH: Rezab Melayu 99 Tahun (hingga 28 Mac 2115)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Daerah Kuala Langat
NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/1/4/1169

DIGADAIKAN KEPADA: TIADA

Rumah Teres 1 Tingkat  20'x68-68.7'
Harga Jualan: (min) RM 268,800 (max) RM 330,548
Bil Unit:  25

Rumah Teres 2 Tingkat  20'x68-70.1'
Harga Jualan: (min) RM 408,800 (max) RM 475,826
Bil Unit:  32 

Taman Bayu Indah

NO LESEN PEMAJU: 9904-43/02-2019/0138(L)
TEMPOH SAH:  25/2/2017 hingga  24/2/2019
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-43/02-2019/0138(P)
TEMPOH SAH:    25/2/2017 hingga  24/2/2019

TARIKH JANGKA SIAP: Februari  2019
HAK MILIK TANAH: Hak Milik Kekal (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Daerah Kuala Langat
NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/6/4/1160(13)

DIGADAIKAN KEPADA: TIADA

Rumah Teres 1 Tingkat  20'x91'
Harga Jualan: (min) RM 268,800 (max) RM 400,726
Bil Unit:  62

Desa Salak Pekerti 2 (Lot 3098)

NO LESEN PEMAJU: 9904-42/01-2019/03(L)
TEMPOH SAH:  6/1/2017 hingga  5/1/2019
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-42/01-2019/03(P)
TEMPOH SAH:    6/1/2017 hingga  5/1/2019

TARIKH JANGKA SIAP: Januari 2019
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun(12 Januari 2115) (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Perbandaran Sepang
NO RUJUKAN PELAN: MP.SPG 600-34/7/96

DIGADAIKAN KEPADA: TIADA

Rumah Teres 2 Tingkat  20'x66'-70'
Harga Jualan: (min) RM 390,000 (max) RM 464,024
Bil Unit:  14

Rumah Berkembar 1  Tingkat  40'x90'   (RB1)
Harga Jualan: (min) RM 460,000 (max) RM 569,040
Bil Unit:  6

Rumah Berkembar 1  Tingkat  42'x65' (RB2)
Harga Jualan: (min) RM 388,000 (max) RM 412,816
Bil Unit:  6

Rumah Berkembar 1  Tingkat  40'x65'  (RB3)
Harga Jualan: (min) RM 380,000 (max) RM 387,896
Bil Unit:  6

Taman Desa Ros

NO LESEN PEMAJU: 8583-19/12-2018/01005(L)
TEMPOH SAH:  29/12/2016  hingga  28/12/2018
NO PERMIT DAN IKLAN:  8583-19/12-2018/01005(P)
TEMPOH SAH:    29/12/2016  hingga  28/12/2018

TARIKH JANGKA SIAP: Disember  2018
HAK MILIK TANAH: Hak Milik Kekal (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Perbandaran Seremban
NO RUJUKAN PELAN: MPS.KB 1-17/15

DIGADAIKAN KEPADA: CIMB BANK  BERHAD

Rumah Teres 2 Tingkat Jenis A  20x65
Harga Jualan: (min) RM 393,800 (max) RM 520,476
Bil Unit:  21

Rumah Teres 2 1/2  Tingkat Jenis A1  20x75
Harga Jualan: (min) RM 458,800(max) RM 587,090
Bil Unit:  21

Rumah Teres 2  Tingkat Jenis B  20x70
Harga Jualan: (min) RM 409,800(max) RM 555,844
Bil Unit:  35

Rumah Teres 2 1/2  Tingkat Jenis C  20x69~74
Harga Jualan: (min) RM 448,800(max) RM 537,278
Bil Unit:  21

Taman Bentara  6

NO LESEN PEMAJU: 9904-40/06-2018/0459(L)
TEMPOH SAH:  24/6/2015 hingga  23/6/2016
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-40/06-2018/0459(P)
TEMPOH SAH:    24/6/2015 hingga  23/6/2016

TARIKH JANGKA SIAP: Ogos 2018
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun (14 Disember  2114) (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Daerah Kuala Langat 

NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/OSC/1/4/1129(12)
DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Teres Setingkat 20x75.7 '
Harga Jualan: (min) RM 268,800 (max) RM 301,410
Bil Unit: 22

Taman Bentara  4

NO LESEN PEMAJU: 9904-38/03-2018/0200(L)
TEMPOH SAH:  18/3/2016 hingga 17/3/2018
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-38/03-2018/0200(P)
TEMPOH SAH:    18/3/2016 hingga 17/3/2018

TARIKH JANGKA SIAP: Ogos 2018
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun (4 Nov 2114) (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Daerah Kuala Langat 

NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/1/4/1050(23)
DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Berkembar Setingkat 37x73
Harga Jualan: (min) RM 408,800 (max) RM 437,300
Bil Unit: 20

Taman Bentara  5

NO LESEN PEMAJU: 9904-37/04-2018/0237(L)
TEMPOH SAH:  12/4/2016 hingga 11/4/2018
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-37/04-2018/0237(P)
TEMPOH SAH:    12/4/2016 hingga 11/4/2018

TARIKH JANGKA SIAP: Ogos 2018
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun (15 Okt 2114) (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Daerah Kuala Langat 

NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/OSC/4/1043
DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Berkembar Setingkat 37x78.7 
Harga Jualan: (min) RM 428,800 (max) RM 464,500
Bil Unit: 38

Taman Bentara  3 

NO LESEN PEMAJU: 9904-37/03-2018/0177(L)
TEMPOH SAH:  9/3/2016   hingga  8/3/2018 
NO PERMIT DAN IKLAN:  9904-37/03-2018/0177(P)
TEMPOH SAH:    9/3/2016   hingga  8/3/2018 

TARIKH JANGKA SIAP: March 2018
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun (11 Okt 2114) (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis  Daerah Kuala Langat 

NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/1/4/1089
DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Berkembar Setingkat 37x78.7 
Harga Jualan: (min) RM 428,800 (max) RM 464,500
Bil Unit: 38

Rumah Berkembar Setingkat 35x78.7 
Harga Jualan: (min) RM 377,800 (max) RM 377,800
Bil Unit: 5

Desa Salak Maju 

NO LESEN PEMAJU: 9904-36/02-2018/0150(L)
TEMPOH SAH:  1/3/2016   hingga 28/2/2018
NO PERMIT DAN IKLAN: 9904-36/02-2018/0150(P)
TEMPOH SAH:    1/3/2016   hingga 28/2/2018

TARIKH JANGKA SIAP: March 2018
HAK MILIK TANAH: Hak milik kekal (Rezab Melayu)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Perbandaran  Sepang

NO RUJUKAN PELAN: MP.SPG.600-34/7/08(12)

DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Teres 2  Tingkat 20'x 65'


Harga Jualan: (min) RM 435,000  (max) RM 513,123
Bil Unit: 28

Taman Perdana Ayer Molek 

NO LESEN PEMAJU: 8583-17/10-2017/0877(L)
TEMPOH SAH: 21/10/2015 hingga 20/10/2017

NO PERMIT DAN IKLAN: 8583-17/10-2017/0877(P)
TEMPOH SAH:  21/10/2015 hingga 20/10/2017


TARIKH JANGKA SIAP: September 2017
HAK MILIK TANAH: Pajakan 99 Tahun (26 November 2113)
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Perbandaran Alor Gajah

NO RUJUKAN PELAN: MPAG 431/102/582

DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Teres 1 Tingkat 20'x 65'
Harga Jualan: (min) RM 141,750 (max) RM 228,480  Bil Unit: 393

Taman Zamrud

NO LESEN PEMAJU: 9904-3/06-2017/0504(L)
TEMPOH SAH: 4/6/2015 hingga 3/6/2017

NO PERMIT DAN IKLAN: 9904-3/06-2017/0504(P)
TEMPOH SAH: 4/6/2015 hingga 3/6/2017
TARIKH JANGKA SIAP: Jun 2017
HAK MILIK TANAH: Hak Milik Kekal (Rezab Melayu) 
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Daerah Jempol

NO RUJUKAN PELAN: MDJL 494/1/21/2014

DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Teres 1 Tingkat 20'x 65'
Harga Jualan: (min) RM 168,800 (max) RM 213,800  Bil Unit: 111

Rumah Teres 1 Tingkat 20'x 70'
Harga Jualan: (min) RM 198,800 (max) RM 246,800  Bil Unit: 32

Rumah Teres 2 Tingkat 20'x 70'
Harga Jualan: (min) RM 328,800 (max) RM 379,800  Bil Unit: 32

Taman Nakhoda

NO LESEN PEMAJU: 9904-34/05-2017/0463(L)
TEMPOH SAH: 28/5/2015 hingga 27/05/2017

NO PERMIT DAN IKLAN: 9904-34/05-2017/0463(P)
TEMPOH SAH: 28/5/2015 hingga 27/05/2017
TARIKH JANGKA SIAP: May 2017
HAK MILIK TANAH: Hak Milik Kekal (Rezab Melayu) 
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: Majlis Daerah Kuala Langat 

NO RUJUKAN PELAN: MDKL/JKB/1/KPB/OSC/4/1038

DIGADAIKAN KEPADA: Tiada

Rumah Teres 2 Tingkat 20'x 89'
Harga Jualan: (min) RM 405,800 (max) RM 452,684  Bil Unit: 22

TAMAN BANDAR EKAR 

NO LESEN PEMAJU: 8583-18/03-2018/0219(L)
TEMPOH SAH: 31/3/2016hingga 30/3/2016

NO PERMIT DAN IKLAN: 8583-18/03-2018/0219(P)
TEMPOH SAH: 31/3/2016hingga 30/3/2016
TARIKH JANGKA SIAP: Julai 2018
HAK MILIK TANAH: HAK MILIK KEKAL
PELAN BANGUNAN DILULUSKAN OLEH: MAJLIS PERBADANAN NILAI
NO RUJUKAN PELAN: MPN/431/2029/2015/7(12)
DIGADAIKAN KEPADA: CIMB BANK BERHAD

Rumah Teres Setingkat 20'x65'
Harga Jualan: (min) RM 168,800 (max) RM253,451 Bil Unit: 169

Rumah Teres Setingkat 22'x70'
Harga Jualan: (min) RM 1229,800 (max) RM 280,800 Bil Unit: 12