Mega 3 Housing Facebook

Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)


Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)

Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)

Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-13.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-15.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-16.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-17.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-18.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-19.jpg