Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)


Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)

Taman Bandar Ekar (Fasa 3), RANTAU, NSDK telah Siap Dibina dengan (Tarikh CCC: 21HB MEI 2018)

Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-13.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-15.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-16.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-17.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-18.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-CCC-21stMei-2018-19.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK PADA APR 2018


Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-13.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-15.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-16.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-17.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-18.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-19.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-20.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-21.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-22.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-23.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Apr-2018-24.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK PADA FEB 2018

Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-13.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-15.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-16.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-17.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-Feb-2018-18.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK PADA NOV 2017
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-13.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-15.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-16.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-17.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa3-Nov-2017-18.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK  SEP  2017


Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-01.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-08.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-11.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-12.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Sep-2017-13.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK  OGOS  2017

Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-02.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-03.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-04.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-05.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-06.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-07.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-09.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-10.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-14.jpg
Tapak-Binaan-Taman-Bandar-Ekar-Fasa-3-AUG-2017-16.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK  (FASA 3) MARCH 2017
EKAR-FASA3-MAC2017-01.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-02.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-03.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-04.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-05.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-06.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-07.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-08.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-09.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-10.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-11.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-12.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-13.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-14.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-15.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-16.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-17.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-18.jpg

EKAR-FASA3-MAC2017-19.jpg

PROGRESS TAPAK BINAAN PROJEK TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK  (FASA 3) JANAURI 2017

Ekar-Jan2017-00.jpg

Ekar-Jan2017-01.jpg

Ekar-Jan2017-02.jpg

Ekar-Jan2017-03.jpg

Ekar-Jan2017-04.jpg

Ekar-Jan2017-05.jpg

Ekar-Jan2017-06.jpg

Ekar-Jan2017-07.jpg

Ekar-Jan2017-08.jpg

Ekar-Jan2017-09.jpg