Mega 3 Housing Facebook

MENGELAKKAN PERMOHONAN PINJAMAN RUMAH DITOLAK


MENGELAKKAN PERMOHONAN PINJAMAN RUMAH DITOLAK

MengelakPinjamanPerumahanDitolak1.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak2.jpg
MengelakPinjamanPerumahanDitolak3-(1).jpg
MengelakPinjamanPerumahanDitolak4.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak5.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak6.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak7.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak8.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak9.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak10.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak11.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak12.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak13.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak14.jpgMengelakPinjamanPerumahanDitolak15.jpg
Deskripsi : 


Mengelakkan permohonan pinjaman rumah ditolak
 
Setiap orang semestinya menyimpan cita-cita untuk memiliki kediaman sendiri. Rumah merupakan satu keperluan kepada setiap warganegara dan juga aset untuk jaga masa panjang. Untuk memilikinya rumah, anda harus melalui beberapa proses seperti memilih rumah, membuat pinjaman, mendapatkan khidmat guaman dan lain-lain prosedur.
 
Pinjaman perumahan merupakan proses penting dalam pembelian rumah. Tanpa pinjaman daripada pihak bank, amat mustahil untuk seseorang membeli rumah.  Namun, pada tahun 2013, pihak Bank Negara mengambil langkah untuk mengetatkan nisbah ‘Loan-To-Value’ (LTV) dalam pembelian hartanah dan  membuang Skim Tanggungan Faedah Pemaju (DIBS) sebagai strategi untuk mengurangkan hutang isi rumah dan menggalakkan amalan pinjaman yang lebih bertanggungjawab.
 
Langkah ini membuatkan pihak bank lebih berhati-hati dalam meluluskan pinjaman sekaligus menaikkan kadar bakal pembeli yang gagal memohon pinjaman kepada 50 peratus.
 
Pembeli hendaklah bersedia dan merancang dengan teliti ketika membuat pemohonan pinjaman agar tidak ditolak oleh pihak bank kelak. Berikut adalah perkara yang menyebabkan pinjaman ditolak.
 
  1. Tiada dokumen yang lengkap. Dokumen yang tidak lengkap menjadi punca mengapa pihak bank tidak meluluskan permohonan pinjaman. Sesetengah pemohon tidak menyedia dokumen yang elok untuk meyakinkan pihak bank mengenai pendapatan mereka. Dalam hal ini, ia bukan soal berapa banyak nilai pendapatan anda, tetapi bagaimana anda meyakinkan pihak bank mengenai jumlah pendapatan tersebut. Antara dokumen yang perlu disediakan ialah slip gaji, penyata bank dan resit penyata cukai pendapatan.
 
  1. Tidak mengetahui formula kiraan ‘Debt Service Ratio’ (DSR). Sesetengah individu langsung tidak mempunyai pengetahuan mengenai kiraan DSR oleh pihak bank yang berasaskan kepada pendapatan bersih dan bukannya pendapatan kasar. Ini bermakna setelah pendapatan ditolak untuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), tolakan cukai bulanan atau lain-lain komitmen, pihak bank mungkin tidak akan meluluskan permohonan pinjaman.
 
  1. Tiada rekod kredit. Bagi pemohon muda yang tiada rekod kredit, namanya tidak akan terdapat dalam Central Credit Referencing Information System (CCRIS) dan ini meningkatkan lagi potensi permohonannya untuk ditolak. Contohnya, anda bekerja di syarikat swasta untuk tempoh masa kurang setahun dan  anda tidak membuat pinjaman kad kredit atau pinjaman kereta. Kebarangkalian permohonan anda ditolak adalah tinggi memandangkan anda tidak mempunyai rekod kredit yang meyakinkan pihak bank. Antara saranan yang baik untuk lepasan universiti dalam mengatasi hal ini ialah untuk memiliki kad kredit untuk setahun dua bagi membolehkan pihak bank meneliti rekod kredit di CCRIS. Selain itu, adalah digalakkan untuk mereka menunggu satu atau dua tahun tempoh bekerja sebelum membeli hartanah pertama mereka.
 
  1. Rekod pendapatan kurang dua tahun.  Selalunya isu ini akan dibangkitkan jika anda merupakan individu yang bekerja sendiri, ‘freelancer’, ejen hartanah atau professional dalam bidang ‘Multi’Level Marketing’ (MLM). Pihak bank akan berasa ragu-ragu akan kemampanan pendapatan anda lebih-lebih lagi jika anda mencebur diri dalam perniagaan tersebut kurang dari dua tahun. Bank akan menggunakan kadar 70-80 peratus DSR selain mengambil kira komitmen bulanan yang lain sebelum menilai sama ada pemohon layak atau tidak untuk meminjam. Perkara yang sama juga terjadi kepada usahawan yang berkecimpung dalam perniagaan kurang dari dua tahun. Ini kerana bank mahu melihat kebolehan perniagaan itu untuk bertahan selepas dua tahun.
 
  1. Terlalu banyak pinjaman. Ada beberapa kes dimana pemohon sudahpun memliki beberapa hartanah dalam masa singkat, yang mana pihak bank tidak akan menyukai perkara tersebut. Sebagai contoh, pihak bank mendapat tahu anda mempunyai empat hartanah dalam masa dua tahun melalui CCRIS. Ini bermakna pihak bank menanggap anda sebagai pelabur bersiri. Walaupun anda akan membuat pinjaman bersama dengan individu lain, pihak bank mungkin tidak akan meluluskan permohonan kerana anda merupakan pemohon yang mempunyai status berisiko tinggi. Selain itu, pemohon yang mempunyai komitmen pinjaman peribadi juga mempunyai kebarangkalian tinggi untuk pinjaman perumahannya tidak diluluskan.
 
  1. Dokumen tidak sah. Sesetengah bakal pembeli rumah sanggup memalsukan dokumen seperti slip gaji untuk meningkatkan potensi pinjaman diluluskan. Sekiranya perbuatan tersebut diketahui pihak bank, nama mereka akan disenarai hitamkan. 
 
 
Keenam-enam perkara diatas merupakan faktor-faktor utama mengapa bank menolak sesuatu permohonan pinjaman. Maka, adalah digalakkan untuk bakal pembeli rumah meneliti perkara-perkara tersebut untuk meningkatkan kebarangkalian pemohonan diluluskan.
 
Selain faktor tersebut, terdapat juga beberapa kesilapan yang harus dielak oleh peminjam proses pembelian rumah.
 
  1. Hanya menumpukan harga sahaja- Pinjaman gadai janji (mortgage) sebenarnya bukan sahaja berkisar tentang harga, tetapi plan pembayaran semula. Pembayaran semula deposit  merupakan satu pelan yang melibatkan beberapa aspek seperti tempoh pembayaran, aliran tunai, bonus dan pelan pembayaran secara umum.
  2. Menandatangani Perjanjian Jual Beli(S&P) sebelum pinjaman diluluskan- Jika pembeli menandatangani S&P, mereka harus membayar deposit 10 peratus. Sekiranya pinjaman tak diluluskan, pembeli tidak boleh mendapat bayaran semula wang itu melainkan ada klausa dalam kontrak yang membenarkan pembayaran semula.
  3. Tidak memahami komsep 10 tahun pembayaran semula  (refinancing)-  Bank Negara memperkenalkan langkah 10 tahun pembayaran semula untuk mengurangkan hutang isi rumah. Ini telah mendatang kekeliruan kerana ramai beranggapan pembeli harus membayar semula dalam masa pinjaman perumahan dalam masa 10 tahun atau tempoh tersebut merupakan kayu ukur untuk melihat keupayaan individu untuk membayar semula pinjaman. Kebanyakan bank mahukan bayaran bahagian tambahan dilakukan dalam masa 0 tahun, menyebabkan kadar ansuran bulanan  menjadi tinggi.