Mega 3 Housing Facebook

Kerajaan telah melancarkan Kempen Pemilikan Rumah melalui Belanjawan 2019!


Kerajaan telah melancarkan Kempen Pemilikan Rumah melalui Belanjawan 2019!

M3-artikel-pengecualian-duti-setem-7thMac2019-FA_01.jpgM3-artikel-pengecualian-duti-setem-7thMac2019-FA_02.jpg

Deskripsi:

Melalui Belanjawan 2019, kerajaan dengan kerjasama Persatuan Pemaju Hartanah dan
Perumahan Malaysia (REHDA) telah memperkenal Kempen Pemilikan Rumah (House
Ownership Campaign, atau HOC) untuk membantu rakyat Malaysia memiliki rumah
idaman mereka.

Insentif utama kempen ini adalah pengecualian duti setem dan diskaun minima sebanyak
10% ke atas harga rumah yang sedia dibina.
Berikut adalah syarat-syarat utama untuk menikmati insentif Kempen Pemilikan Rumah
2019:

1. Pembeli merupakan rakyat Malaysia.
2. Jualan perlu dimuktamadkan antara 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.
3. Diskaun 10% dikecualikan untuk rumah harga terkawal, sama ada ia sudah sedia dib-
ina, ataupun rumah yang baharu.
4. Pengecualian duti setem 100% ke atas surat cara pembelian rumah bagi RM1 juta
pertama nilai rumah tersebut. Baki selebihnya adalah tertakluk kepada kadar 3%.
5. Pengecualian duti setem 100% ke atas perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah ke-
diaman bernilai melebihi RM300,000 sehingga RM2.5 juta.

Senario 1: Rumah bernilai RM300,000

Seorang rakyat Malaysia membeli rumah bernilai RM300,000 antara 1 Januari 2019 hing-
ga 30 Jun 2019, dia akan menikmati pengecualian duti setem 100% atas surat cara pem-
belian dan perjanjian pinjaman pembelian rumah tersebut.

Berita baik!
Semua projek perumahan di bawah Mega 3 Housing & Raya Baiduri Sdn Bhd adalah di
bawah RM500,000. Maka, semua projek perumahan tersebut menikmati pengecualian
duti setem 100% atas surat cara pembelian dan perjanjian pinjaman pembelian rumah
tersebut.

Untuk maklumat lanjut tentang projek perumahan kami, klik di sini: https://
www.mega3.com.my/projek-kami/projek

Kempen-Pemilikan-Rumah-2019_02.jpgKempen-Pemilikan-Rumah-2019_04.jpg
                                                                 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia