Mega 3 Housing Facebook

Tempoh pembayaran semula pembiayaan perumahan LPPSA telah dilanjutkan kepada 35 tahun!


Tempoh pembayaran semula pembiayaan perumahan LPPSA telah dilanjutkan kepada 35 tahun!

LPPSA-Tempoh-Bayaran-PembiayaanPinjaman-Dilanjutkan-35tahun-7thMei2019-FA-2.jpgJadual-Bayaran-Balik-Pinjaman-Perumahan-Kerajaan-2.jpg
Dengan lanjutan daripada 30 tahun ke 35 tahun, maka bayaran bulanan akan dikurangkan dan lebih ramai akan mampu memiliki rumah dengan gaji yang sama. 

Sila layari https://www.mega3.com.my/alat-pembeli-hartanah/jadual-kelayakan-pinjaman-perumahan-kerajaan/ untuk cara pengiraan kelayakan pinjaman LPPSA & jadual bayaran balik 35 tahun.

Sila layari https://www.mega3.com.my/projek-kami/projek untuk senarai projek terkini Mega 3 dan Raya Baiduri.

Deskripsi:

Berita baik untuk penjawat awam yang ingin memiliki rumah! 

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) telah mengumumkan bahawa tempoh pembayaran semula pembiayaan perumahan telah dilanjutkan daripada 30 tahun kepada 35 tahun.

Skim baru ini hanyalah untuk mereka yang memohon secara online pada atau selepas 1 Januari 2019, iaitu tarikh penguatkuasaan skim ini.

Sekiranya anda berminat untuk memiliki rumah idaman anda yang berpatutan dan menikmati skim baru LPPSA ini, layarilah https://www.mega3.com.my/projek-kami/projek untuk melihat projek-projek perumahan kami.

Sumber: http://www.lppsa.gov.my/v2/wp-content/uploads/Hebahan-Pemanjangan-Tempoh-Pembiayaan-Belanjawan-2019.pdf